Feros to jedna z planet w układzie Attykan Beta. Dwie trzecie powierzchni pokrywają ruiny dawnego megalopolis protean. Od czasu zniknięcia pradawnej rasy, cmentarzysko to wielokrotnie padało łupem grabieżców.

Feros uznano za świat, który nie daje perspektyw kolonizacyjnych. Jedyne źródła świeżej wody znajdują się na biegunach, do których podłączone są niszczejące akwedukty, pamiętające jeszcze czasy założycieli.Gigantyczne ruiny nie dają gwarancji stabilności.
Powierzchnię planety pokrywa wielometrowa warstwa gruzu, natomiast powietrze jest zanieczyszczone przez pył.

W roku 2178 korporacja Exo-Geni rozpoczęła procedury kolonizacyjne Feros, aby gruntownie zbadać ruiny. Pionierska placówka została założona na górnych kondygnacjach kilku nietkniętych drapaczy chmur. Załoga wykorzystywała wodę z akweduktów oraz ogrodów hydroponicznych założonych na dachach wieżowców.

Informacje z Extranetu

Korporacja ExoGeni założyła kolonię doświadczalną na planecie Feros, by badać proteańskie ruiny, które pokrywają dwie trzecie masy lądowej planety. Atmosfera jest zanieczyszczona pyłem. Podróż lądem jest utrudniona ze względu na gruz, którego fragmenty ciągną się dziesiątki metrów w głąb ziemi. Są przesłanki, by sądzić, że Feros był w przeszłości światem o znacznie niższych temperaturach. Planeta posiada dwa księżyce, Sechmet (dalszy) i Cabal.

Bet atbet365 Bingo and win.