Noveria to zimny, skalisty świat z większością swej hydrosfery ukrytej pod zlodowaciałym płaszczem. Jest to prywatna kolonia, a planeta pozostaje własnością holdingu Noveria Development Corporation. NDC jest sponsorowana przez ponad dwadzieścia korporacji (z czego wyróżnić można m.in. Kontrolę Ryzyka Elanus, Binary Helix i Synthetic Insights) i zarządzana przez Radę Wykonawczą, która reprezentuje interesy tychże firm. Inwestorzy zbudowali ultralaby w różnych, odizolowanych miejscach na powierzchni. Używa się ich przede wszystkim do prowadzenia badań

na tyle trudnych bądź kontrowersyjnych, że nie można ich przeprowadzić w przestrzeni Cytadeli. Noveria posiada bowiem ogromną autonomię i jako taka nie podlega prawu stanowionemu przez Radę Cytadeli. Na podstawie specjalnej umowy, agenci Wydziału Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych zachowali przywileje, jednak trudno zweryfikować, w jakim stopniu Rada Wykonawcza będzie tych ustaleń przestrzegać. Specyficzna sytuacja Noverii sprawia, że mieszkańcy kolonii często są uwikłani w różnego rodzaju spiski.

Bet atbet365 Bingo and win.