Ojczyzna asari, Thessia, jest centrum najpotężniejszej gospodarki w całej Drodze Mlecznej. Tutejsze złoża pierwiastka zero są tak rozległe, że wpływają na jego galaktyczną cenę. Ponieważ życie na Thessii wyewoluowało w otoczeniu bogatym w piezo, można tu napotkać wiele gatunków istot zarówno biotycznie aktywnych, jak i odpornych na jego wpływ. Podróże na planetę podlegają ścisłej kontroli, mimo to przemyt wciąż jest problemem. Thessią nie włada jeden rząd, lecz wiele różnych republik; choć wszystkie dysponują budzącą strach potęgą militarną, na planecie od dawna nie toczą się żadne wojny - wewnętrzne czy zewnętrzne. Asari słyną ze swojej dominacji kulturalnej i politycznej, znakomicie sprawdzając się w działaniach ambasadorskich. Są też silnie obecne w polityce Cytadeli i ustalaniu strategii dla całej galaktyki. Rozproszona struktura polityczna Thessii sprawia jednak, że asari są zupełnie nieprzygotowane na nowe konflikty.
Bet atbet365 Bingo and win.