Modyfikacje broni

Karabiny Szturmowe:
 
Mod Działanie
StabilizatorObrazek Zmniejsza karę wynikającą z modyfikatorów w testach na celność strzału. 5 poziomów, każdy zmniejsza karę o 1; pierwszy poziom redukuje karę o 3. Redukcja nie zwielokrotnia się z ilością kar.
Ulepszenie magazynkaObrazek Zwiększa pojemność pochłaniacza ciepła i pozwala na oddanie większej ilości strzałów. 5 poziomów, każdy podnosi pojemność o 10%; poziom pierwszy oferuje pojemność większą o 30%.
Przedłużona lufaObrazek Zwiększa obrażenia zadawane przez karabin. 5 poziomów, każdy zwiększa obrażenia o 2,5%; pierwszy poziom oferuje obrażenia wyższe o 5%. Premię doliczamy do obrażeń wynikających z samych parametrów broni.
Celownik optycznyObrazek Oferuje czterokrotne powiększenie. Dodatkowo znacząco zwiększa stabilność broni, nawet podczas ruchu lub pod ostrzałem. 5 poziomów, każdy podnosi celność o 5%; pierwszy poziom oferuje celność lepszą o 5%. Premię doliczamy do celności broni.
Modyfikacja przeciwpancerna Obrazek Zwiększa właściwości przeciwpancerne. Każdy poziom zwiększa obrażenia przeciw pancerzom o 5% (doliczane do bazowych obrażeń broni), zwiększa zdolność penetracji o 5cm; pierwszy poziom zwiększa obrażenia przeciw pancerzom o 5% i pozwala na 15cm penetracji.
Omni-ostrzeObrazek Dodatek do broni, w celu zwiększenia obrażenia w walce wręcz. Posiada 5 poziomów, każdy następny zwiększa wartość o 2,5%, pierwszy dodaje 5%.
Celownik termicznyObrazek Ulepszona luneta pozwalająca dostrzec przeciwnikami za osłonami, w dymie, a także oferuje czterokrotne przybliżenie, zwiększając stabilność i podnosząc szansę na trafienie podczas mierzenia. 5 poziomów, pierwszy oferuje +10%, każdy kolejny to dodatkowe 5% celności broni.
UWAGA: Ponieważ luneta wymaga celowania, gracz może zdecydować czy chce z niej korzystać. Jeśli nie, płynących z niej korzyści nie bierze się pod uwagę w rzucie. Jeśli tak, wystrzał kosztuje go dodatkowe 2 punkty akcji.
Nie można używać z celownikiem optycznym.

Szybka lufa

Obrazek

Udoskonalone cewki kinetyczne zwiększają siłę przebicia strzału. 5 poziomów. Pierwszy pozwala na przebicie się przez osłonę do 0,75 metra i o 10% zwiększa skuteczność przeciw pancerzom. Każdy kolejny dodaje dodatkowe przebicie o 0,15 metra i 5% więcej obrażeń.
UWAGA: Przedłużenie lufy przekłada się na zwiększenie wagi broni, tym samym czyniąc ją mniej poręczną. Każdy oddany strzał kosztuje więcej o 2 punkty akcji.
Nie można stosować z przedłużoną lufą.
Ultralekkie materiałyObrazek Zastępuje ciężkie metalowe elementy broni lżejszymi, wykonanymi z drogich, lekkich materiałów. Zmniejsza koszt akcji strzelania z karabinu szturmowego. 5 poziomów, każdy kolejny zmniejsza koszt o 5%, pierwszy o 5%.
Nie można stosować z modyfikacją przeciwpancerną.

 

Pistolety:
ParalizatorObrazek Niewielki dodatek do broni. W razie ataku wręcz poraża prądem i zwiększa zadawane obrażenia. 5 poziomów, każdy zwiększa obrażenia o 2,5%; pierwszy poziom poprawia obrażenia o 15%. Pozwala na niewielkim dystansie ogłuszyć wroga nie pozbawiając go życia.
Modyfikacja przeciwpancerna Obrazek Zwiększa właściwości przeciwpancerne. Każdy poziom zwiększa obrażenia przeciw pancerzom o 5% (doliczane do bazowych obrażeń broni), zwiększa zdolność penetracji o 5cm; pierwszy poziom zwiększa obrażenia przeciw pancerzom o 5% i pozwala na 15cm penetracji.
Ulepszenie magazynkaObrazek Zwiększa pojemność pochłaniacza ciepła i pozwala na oddanie większej ilości strzałów. 5 poziomów, każdy podnosi pojemność o 5%; poziom pierwszy oferuje pojemność większą o 30%.
Przedłużona lufaObrazek Zwiększa obrażenia zadawane przez karabin. 5 poziomów, każdy zwiększa obrażenia o 2,5%; pierwszy poziom oferuje obrażenia wyższe o 5%. Premię doliczamy do obrażeń wynikających z samych parametrów broni.
Celownik optycznyObrazek Oferuje czterokrotne powiększenie. Dodatkowo znacząco zwiększa stabilność broni, nawet podczas ruchu lub pod ostrzałem. 5 poziomów, każdy podnosi celność o 5%; pierwszy poziom oferuje celność lepszą o 5%. Premię doliczamy do celności broni.
Ultralekkie materiały Obrazek Zastępuje ciężkie metalowe elementy broni lżejszymi, wykonanymi z drogich, lekkich materiałów. Zmniejsza koszt akcji strzelania z ciężkich pistoletów. 5 poziomów, każdy kolejny zmniejsza koszt o 5%, pierwszy o 5%.
Nie można stosować z ulepszeniem magazynka.

Ciężka lufa

Obrazek

Lufa zdolna wytworzyć olbrzymie ilości energii kinetycznej zwiększającej siłę pocisku. 5 poziomów, pierwszy zwiększa obrażenia o 10%, każdy kolejny o 5%.
UWAGA: Ulepszenie znacznie podnosi wagę broni, co odbija się negatywnie na wygodzie użytkowania, koszt strzału zostaje zwiększony o punkt akcji.
Nie można stosować z przedłużoną lufą i cranial trauma system.
System urazów czaszkiObrazek Modyfikacja zwiększająca skuteczność strzałów w głowę, kalibrując lufę tak by wystrzelona z niej kula przebijała kość i eksplodowała dopiero w tkance miękkiej. 5 poziomów, pierwszy zwiększa obrażenia od strzałów w głowę o 10%, każdy kolejny o 5%.
Nie można stosować z przedłużoną lufą i heavy barrel.
Wzmacniacz mocyObrazek Generator zaprojektowany do wzmacniania efektywności mocy biotycznych i technologicznych. 5 poziomów, pierwszy dodaje 5% bonus, każdy kolejny zwiększa go o 2,5%.
Nie można stosować z celownikiem optycznym.

 

Pistolety maszynowe
Ultralekkie materiałyObrazek Zastępuje ciężkie, metalowe elementy broni lżejszymi, wykonanymi z drogich, lekkich materiałów. Zmniejsza koszt akcji strzelania z pistoletu maszynowego. 5 poziomów, każdy zmniejsza koszt o 5%; pierwszy poziom zmniejsza koszt o 5%
Ulepszenie magazynkaObrazek Zwiększa pojemność pochłaniacza ciepła i pozwala na oddanie większej ilości strzałów. 5 poziomów, każdy podnosi pojemność o 5%; poziom pierwszy oferuje pojemność większą o 30%.
Przedłużona lufaObrazek Zwiększa obrażenia zadawane przez karabin. 5 poziomów, każdy zwiększa obrażenia o 2,5%; pierwszy poziom oferuje obrażenia wyższe o 5%. Premię doliczamy do obrażeń wynikających z samych parametrów broni.
Modyfikacja przeciwpancerna Obrazek Zwiększa właściwości przeciwpancerne. Każdy poziom zwiększa obrażenia przeciw pancerzom o 5% (doliczane do bazowych obrażeń broni), zwiększa zdolność penetracji o 5cm; pierwszy poziom zwiększa obrażenia przeciw pancerzom o 5% i pozwala na 15cm penetracji.
Celownik optycznyObrazek Oferuje czterokrotne powiększenie. Dodatkowo znacząco zwiększa stabilność broni, nawet podczas ruchu lub pod ostrzałem. 5 poziomów, każdy podnosi celność o 5%; pierwszy poziom oferuje celność lepszą o 5%. Premię doliczamy do celności broni.

Szybka lufa

Obrazek

Udoskonalone cewki kinetyczne zwiększają siłę przebicia strzału. 5 poziomów, pierwszy zapewnia 10% obrażeń w starciu pancerzami i pozwala kuli przebić 0,25 metra materiału. Każdy kolejny dodaje 5% i 0,1 metra.
UWAGA: Większa waga broni wiąże się z koniecznością wydania dodatkowego PA przy każdej akcji strzeleckiej.
Nie można stosować z przedłużoną lufą.

Stabilizator

Obrazek

Zmniejsza karę wynikającą z modyfikatorów w testach na celność. 5 poziomów, każdy zmniejsza karę o 1, pierwszy poziom redukuje karę o 3. Redukcja nie zwielokrotnia się z ilością kar.
Nie można stosować z ultralekkimi materiałami.
Wzmacniacz mocyObrazek Generator zaprojektowany do wzmacniania efektywności mocy biotycznych i technologicznych. 5 poziomów, pierwszy dodaje 5% bonus, każdy kolejny zwiększa go o 2,5%.
Nie można stosować z celownikiem optycznym.
Strzelby:
Ulepszenie magazynkaObrazek Zwiększa pojemność pochłaniacza ciepła i pozwala na oddanie większej ilości strzałów. 5 poziomów, każdy podnosi pojemność o 5%; poziom pierwszy oferuje pojemność większą o 30%.
Modyfikacja przeciwpancerna Obrazek Zwiększa właściwości przeciwpancerne. Każdy poziom zwiększa obrażenia przeciw pancerzom o 5% (doliczane do bazowych obrażeń broni), zwiększa zdolność penetracji o 5cm; pierwszy poziom zwiększa obrażenia przeciw pancerzom o 5% i pozwala na 15cm penetracji.
Bagnet
Obrazek
Niewielki dodatek do broni. W razie ataku wręcz poraża prądem i zwiększa zadawane obrażenia. 5 poziomów, każdy zwiększa obrażenia o 2,5%; pierwszy poziom poprawia obrażenia o 5%.
Lufa dużego kalibruObrazek Zwiększa obrażenia zadawane przez karabin. 5 poziomów, każdy zwiększa obrażenia o 2,5%; pierwszy poziom oferuje obrażenia wyższe o 5%. Premię doliczamy do obrażeń wynikających z samych parametrów broni.
Inteligentny czokObrazek Skupia wystrzeliwaną amunicję, zwiększając celność strzału. 5 poziomów, każdy podnosi celność o 5%; pierwszy poziom oferuje celność lepszą o 5%. Premię doliczamy do celności broni.
Omni-ostrze
Obrazek
Większych rozmiarów omni-ostrze dołączone do broni w celu zwiększenia obrażeń w walce wręcz. 5 poziomów, pierwszy zwiększa siłę ataku o 10%, każdy kolejny o 5%.
UWAGA: Rozmiar ulepszenia wpływa negatywnie na celność broni, co przekłada się na modyfikator -10 przy każdym wystrzale.
Nie można używać z bagnetem.

Szybka lufa

Obrazek

Udoskonalone cewki kinetyczne zwiększają siłę przebicia pocisku. 5 poziomów pierwszy podnosi ogólne obrażenia o 5%, dodatkowe 5% przeciwko pancerzom i pozwala na przebicie 0,25 metrowych osłon. Każdy kolejny podnosi te wartości o kolejno: 2,5%, 5% i 0,1 metra.
UWAGA: Dodatkowa waga przekłada się na zwiększony koszt wystrzału o 2 PA.
Nie można stosować z lufą dużego kalibru.
Ultralekkie materiałyObrazek Zastępuje ciężkie metalowe elementy broni lżejszymi, wykonanymi z drogich, lekkich materiałów. Zmniejsza koszt akcji strzelania ze strzelb. 5 poziomów, każdy kolejny zmniejsza koszt o 5%, pierwszy o 5%.
Nie można stosować z inteligentnym czokiem.
Karabiny snajperskie:
Ulepszenie magazynkaObrazek Zwiększa pojemność pochłaniacza ciepła i pozwala na oddanie większej ilości strzałów. 5 poziomów, każdy podnosi pojemność o 5%; poziom pierwszy oferuje pojemność większą o 30%.
Przedłużona lufaObrazek Zwiększa obrażenia zadawane przez karabin. 5 poziomów, każdy zwiększa obrażenia o 2,5%; pierwszy poziom oferuje obrażenia wyższe o 5%. Premię doliczamy do obrażeń wynikających z samych parametrów broni.
Modyfikacja przeciwpancerna Obrazek Zwiększa właściwości przeciwpancerne. Każdy poziom zwiększa obrażenia przeciw pancerzom o 5% (doliczane do bazowych obrażeń broni), zwiększa zdolność penetracji o 5cm; pierwszy poziom zwiększa obrażenia przeciw pancerzom o 5% i pozwala na 15cm penetracji.
Mod skupieniowyObrazek Jeżeli możliwe jest skupienie się na strzale, pozwala na zmniejszenie kar wynikających z modyfikatorów. 5 poziomów, każdy zmniejsza karę o 2; pierwszy poziom redukuje karę o 4. Redukcja nie zwielokrotnia się z ilością kar.
Ulepszony celownikObrazek Stabilizuje obraz, wspomaga celowanie i co najważniejsze - pozwala na ograniczone widzenie przez dym i bardzo cienkie przeszkody. 5 poziomów, każdy poprawia celność o 5%; pierwszy poziom oferuje celność poprawioną o 5%. Premię doliczamy do celności broni.
Celownik termicznyObrazek Ulepszenie pozwalające wykrywać nieprzyjaciół za ścianami i w dymie za pomocą celownika z czterokrotnym powiększeniem, dodatkowo zwiększa stabilność i celność podczas przybliżenia. 5 poziomów, pierwszy zwiększa celność o 10%, każdy następny o 5%.
UWAGA: Tak duże zbliżenie wiąże się z koniecznością zajęcia odpowiedniej pozycji i starannego celowania. Koszt wystrzału zwiększa się tym samym o punkt akcji.
Nie można stosować z zaawansowanym celownikiem.
Szybka lufaObrazek Udoskonalone cewki kinetyczne zwiększają siłę przebicia strzału. 5 poziomów, pierwszy zwiększa generalnie obrażenia o 5%, dodatkowe 5% przeciwko pancerzom i pozwala na przebicie 0,5 metrowych osłon. Każdy kolejny podnosi te wartości o kolejno: 5%, 5% i 0,15 metra.
UWAGA: podniesiona waga i rozmiary broni wpływają negatywnie na wygodę użytkowania, co przekłada się na dodatkowy koszt 2 PA przy każdym strzale.
Nie można stosować z przedłużoną lufą.
Ultralekkie materiałyObrazek Zastępuje ciężkie metalowe elementy broni lżejszymi, wykonanymi z drogich, lekkich materiałów. Zmniejsza koszt akcji strzelania z karabinów snajperskich. 5 poziomów, każdy kolejny zmniejsza koszt o 5%, pierwszy o 5%.
Bet atbet365 Bingo and win.