Granaty

Podstawowa możliwa ilość trzymanych ze sobą granatów wynosi 3. Granaty nie podlegają samoczynnemu odnowieniu, innymi słowy aby korzystać z tych mocy, należy zaopatrzyć się w nie bezpośrednio w sklepie, albo zdobyć w trakcie trwania misji.

Granaty odłamkowe
Granat odłamkowy jest szczególnie efektywny w przypadku rażenia istot żywych, nieopancerzonych. Wykorzystuje on energię kinetyczną odłamków, powstałą w chwili wybuchu. Rzadziej wykorzystywany w przypadku niszczenia sprzętów - niezbyt sprawdza się w tej roli.
Poziom 1

"Rozerwij przeciwników tym granatem odłamkowym."

Obrażenia: 600
Promień: 6,5 m
Poziom 2

Zwiększa liczbę granatów o 1
Poziom 3

Zwiększa obrażenia o 20%

Obrażenia: 720
Promień: 6,5 m
Poziom 4 A

Zwiększa obrażenia o 30%.

Obrażenia: 940
Promień: 6,5 m
Poziom 4 B

Zwiększa promień rażenia o 30%.

Obrażenia: 720
Promień: 8,5 m
Poziom 5 A

Zwiększa liczbę granatów o 2.
Poziom 5 B

25% szans na ogłuszenie wszystkich celów w polu rażenia na 1 turę.
Poziom 6 A

Zwiększa obrażenia zadawane pancerzom o 50%
Poziom 6 B

Zwiększa obrażenia zadawane tarczom o 50%
Granaty kasetowe
Granat kasetowy wykorzystuje zdolności biotyczne użytkownika. Zadaje on co prawda mniejsze obrażenia od granatu odłamkowego, jednakże pozwala na wyrzucenie w górę przeciwnika bez względu na to, czy jest opancerzony, czy też nie. Działa podobnie jak rzut.
Poziom 1

"Wrogowie rażeni tym biotycznym granatem kasetowym rozlecą się na wszystkie strony."

Obrażenia: 350
Siła: 1000N
Promień: 4 m
Poziom 2

Zwiększa liczbę granatów o 1
Poziom 3

Zwiększa obrażenia i siłę o 20%

Obrażenia: 420
Siła: 1200N
Promień: 4 m
Poziom 4 A

Zwiększa obrażenia i siłę o 30%.

Obrażenia: 567
Siła: 1560N
Promień: 4 m
Poziom 4 B

Zwiększa promień rażenia o 35%.

Obrażenia: 420
Siła: 1200N
Promień: 6 m
Poziom 5 A

Zwiększa liczbę granatów o 2.
Poziom 5 B

Zwiększ obrażenia podniesionego celu o 50%.
Poziom 6 A

Zwiększa obrażenia podniesionego celu o 50%
Poziom 6 B

Zwiększ obrażenia i siłę o 50%

Obrażenia: 675 / 850
Siła: 1800N / 2340N
Promień: 4 m / 6 m
Granaty przylepne
Granat przylepny, jak sama nazwa wskazuje, pozwala na przyczepienie się do dowolnej powierzchni ładunku i zadanie poważnych uszkodzeń wrogów w polu rażenia. Oczywiście minusem jest najpewniej to, że jeżeli ktoś rzucając sobie nie trafi w przeciwnika, to nie otrzyma zamierzonych efektów.
Poziom 1

"Przyczep ten granat do wroga. Wybuch rozerwie cel i zrani odłamkami wrogów w promieniu rażenia."

Obrażenia: 750
Promień: 2 m
Poziom 2

Zwiększa liczbę granatów o 1
Poziom 3

Zwiększa obrażenia o 20%

Obrażenia: 900
Promień: 2 m
Poziom 4 A

Zwiększa obrażenia o 30%.

Obrażenia: 1170
Promień: 2 m
Poziom 4 B

Zwiększa promień rażenia o 30%.

Obrażenia: 900
Promień: 2,5 m
Poziom 5 A

Zwiększa liczbę granatów o 2.
Poziom 5 B

Zwiększa obrażenia celów opancerzonych o 50%.
Poziom 6 A

Zwiększa obrażenia o 40%

Obrażenia: 1260 / 1640
Promień: 2 m / 2,5 m
Poziom 6 B

Granaty pozostają aktywne przez dwie tury i wybuchają po zbliżeniu się do nich przeciwnika, dodatkowo większy promień rażenia

Obrażenia: 900/ 1170
Promień: 2,5 m / 3,5 m
Granaty podnoszące
Granat podnoszący swoim działaniem przypomina kasetowy. Wykorzystując zdolności biotyczne użytkownika podnosi grupkę wrogów znajdujących się w polu rażenia na określony czas. Działa na podobnej zasadzie co przyciągnięcie.
Poziom 1

"Grupa wrogów rażona tym granatem rozleci się na wszystkie strony. Zadaje obrażenia."

Obrażenia: 550
Promień: 5 m
Czas trwania: 1 tura
Poziom 2

Zwiększa liczbę granatów o 1
Poziom 3

Zwiększa obrażenia o 20%

Obrażenia: 650
Promień: 5 m
Czas trwania: 1 tura
Poziom 4 A

Zwiększa obrażenia o 30%.

Obrażenia: 845
Promień: 5 m
Czas trwania: 1 tura
Poziom 4 B

Zwiększa promień rażenia o 30%.

Obrażenia: 650
Promień: 6,5 m
Czas trwania: 1 tura
Poziom 5 A

Zwiększa liczbę granatów o 2.
Poziom 5 B

Zwiększa najbliższe obrażenia zadane podniesionemu celowi o 25%.
Poziom 6 A

Po zakończeniu działania, cele zostają rzucone o ziemię i ogłuszone na jedną turę.
Poziom 6 B

Zwiększa obrażenia i promień rażenia o 30%

Obrażenia: 845 / 1100
Promień: 6,5 m / 8,5 m
Czas trwania: 1 tura
Granaty inferno
Granat inferno zawiera w sobie ładunki zapalające, powodując mniej więcej ten sam, lecz znacznie potężniejszy efekt jak amunicja zapalająca. Podczas wybuchu sam w sobie nie zadaje tak dużo obrażeń, jednakże pozwala na podpalenie celu.
Poziom 1

"Pokryj niewielki obszar ładunkami zapalającymi."
Podpalenie wywołuje u przeciwnika modyfikator z zakresu od -30 do -10.
Obrażenia na sekundę: 130
Promień: 5 m
Czas trwania: 1 tura
Szansa na podpalenie celu: 50%
Poziom 2

Zwiększa liczbę granatów o 1
Poziom 3

Zwiększa obrażenia o 20%

Obrażenia na sekundę: 156
Promień: 5 m
Czas trwania: 1 tura
Szansa na podpalenie celu: 25%
Poziom 4 A

Zwiększa obrażenia o 30%.

Obrażenia na sekundę: 170
Promień: 5 m
Czas trwania: 1 tura
Szansa na podpalenie celu: 25%
Poziom 4 B

Zwiększa promień rażenia o 30%.

Obrażenia na sekundę: 156
Promień: 6,5 m
Czas trwania: 1 tura
Szansa na podpalenie celu: 25%
Poziom 5 A

Zwiększa liczbę granatów o 2.
Poziom 5 B

Zwiększa obrażenia o 40% i podnosi szansę na podpalenie o 5%.

Obrażenia na sekundę: 220 / 240
Promień: 5 m / 6,5 m
Czas trwania: 1 tura
Szansa na podpalenie celu: 55%
Poziom 6 A

Zwiększ uszkodzenie pancerza o 50%.
Poziom 6 B

Zwiększa promień rażenia o 40% i podnosi szansę na podpalenie.

Obrażenia na sekundę: 156 / 170 / 220 / 240
Promień: 7 m / 9 m
Czas trwania: 1 tura
Szansa na podpalenie celu: 80% / 75%

 

Bet atbet365 Bingo and win.