Flotylla Quarian

Niepewnej egzystencji i potrzebie ścisłego racjonowania zasobów zawdzięczają quarianie nieco autokratyczny rząd. Wędrowna Flota podlega Admiralicji - radzie pięciu oficerów wojskowych, którym doradza organ legislacyjny zwany Konklawe. Każdy okręt Floty posiada prawo, by wysyłać przedstawicieli do Konklawe na statku flagowym. Liczba przedstawicieli zależy od liczebności załogi. Większe klany, posiadające więcej okrętów i większą liczbę głosów, tworzy podstawę do bloków politycznych. Opozycję tworzą delegaci z tysięcy mniejszych statków. Większości przypadków Admiralicja zdaje się na decyzje doradców. Jednak jeśli wszyscy członkowie zgodzą się, że decyzja Konklawe zagraża istnieniu Floty, i nie są w stanie nakłonić Konklawe do rozwiania tych obaw, mają prawo zbiorowo odrzucić inicjatywę legislacyjną. Kiedy Admiralicja skorzysta z tego nadzwyczajnego środka, musi podać się do dymisji. Jeśli jej członkowie nie ustąpią ze stanowiska po wystosowaniu weto, reszta wojska ma obowiązek ich aresztować. Każdy kapitan sprawuje władzę nad statkiem, ale posada wybranego przez siebie, cywilnego doradcę, podobnie jak Admiralicji doradza Konklawe. Relacje mogą ułożyć się różnie, od współpracy aż po otwartą wrogość, ale kapitan, który bez uzasadnienia zignoruje swojego doradcę, jest zwalniany przez Admiralicję ze służby. Wiele quariańskich statków znajduje się w rękach klanów, któe zbierają środki, aby kupować okręty od prywatnych sprzedawców. Duże okręty to prestiż dla wielkich, bogatych klanów, ale nawet niewielki statek oznacza status dla małego klanu, który posiada dość środków, żeby pozwolić sobie na prywatny pojazd. Kapitanowie okrętów klanowych nie są usuwani przez Admiralicję; marni kapitanowie są wewnętrznym problemem "rodzinnym", o ile nie zakłócają działania całej floty.

Prawo i obrona

Chociaż, jak każda planetarna demokracja, Konklawe stoi na straży prawa, policja i sądownictwo quarian są jedyne w swoim rodzaju. Po ucieczce przed gethami garstka konstabli musiała pilnować milionów cywili na pokładzie Floty, więc marynarka przydzieliła do tego zadania oddziały marines. Dzisiaj quariańscy marines posiadają trening i stosują taktyki podobne do policji cywilnej, jednak wciąż są przygotowani do walki w zamkniętej przestrzeni statku i podlegają jurysdykcji wojskowej. Po aresztowaniu oskarżony staje przed kapitanem statku, który ma go osądzić. Chociaż Rada statku może wydawać rekomendacje, zgodnie z tradycją kapitan ma absolutną władzę w kwestiach dyscyplinarnych. Większość wyroków jest łagodna i podlega na przydziale dodatkowych lub bardziej uciążliwych obowiązków na statku. Recydywiści są "przypadkowo" pozostawiani na najbliższej nadającej się do zamieszkania planecie. Praktyka pozostawania przestępców na planetach należących do innych ras często staje się zarzewiem konfliktu. Kapitanowie rzadko mają inne wyjście - utrzymanie nieproduktywnej populacji więziennej nie wchodzi w grę na statku, gdzie liczy się każdy skrawek miejsca i każda odrobina żywności. We wczesnych latach wiele quariańskich transportowców uzbrojono, przerabiając je na okręty kaperskie. Statki cywilne wciąż posiadają silne systemy obronne, więc piraci raczej ich unikają. Chociaż wojsko zostało odbudowane, dziesiątki tysięcy statków nadal pozostaje pod ochroną zaledwie kilkuset okrętów wojennych. Flota przestrzega ściśle określonych protokołów patrolowych, unikając zbędnego ryzyka. Jeśli nie wiadomo, jakie intencje ma pilot nadlatującego statku, quarianie będą strzelać bez ostrzeżenia.

Rada Admirałów

Flota Migracyjna posiada dwa najważniejsze organy władzy - Zgromadzenie oraz Radę Admirałów. Zgromadzenie formuje pewien rodzaj parlamentu - w jego skład wchodzą przedstawiciele każdego statku należącego do floty. Decydują o najistotniejszych sprawach oraz tworzą prawo quarian.

Rada Admirałów pełni funkcję rządu - podejmuje decyzję w sprawach niecierpiących zwłoki, sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku konfliktu zbrojnego przejmuje całkowitą władzę.

W skład Rady wchodzi pięciu Admirałów. Aktualnie są to Daro'Xen vas Moreh, Han'Gerrel vas Neema, Rael'Zorah, prawdopodobnie vas Alarei, Shala'Raan vas Tonbay oraz Zaal'Koris vas Qwib Qwib. Ich ogólna opinia, jako organu, wysnuwana jest na podstawie ciągłych debat, pełnych wielu sporów spowodowanych różnicami w poglądach politycznych.

Gospodarka

Wędrowna Flota ma niewielkie zaplecze gospodarcze, dlatego jest w stanie zaspokajać jedynie bieżące potrzeby. Choć quariańskie statki posiadają niewielkie placówki przemysłowe i warsztaty, brakuje im przemysłu ciężkiego, takiego jak rafinerie i stocznie. Flota posiada tankowce oczyszczające wodę i zapewniające zapas tlenu, ale ze względu na ograniczoną przestrzeń nie jest w stanie produkować żywności na zapas. Pojedyncza klęska może zniszczyć tę chwiejną równowagę. Quarianie zarabiają w kreatywny sposób. Ponieważ rząd ma obowiązek zapewnić każdemu żywność, wodę, powietrze i opiekę medyczną. Konklawe zwykle obiera strategiczny kurs w miejsca, które może zagwarantować dochód i zaopatrzenie. Rasa, która podejrzewa, że Wędrowna Flota kieruje się w jej stronę, często składa jej "dar" ze zbędnych statków, paliwa i surowców, żeby przekonać Konklawe do zmiany kursu. Kiedy flota przelatuje przez jakiś układ, chmary statków górniczych pracują na asteroidach w poszukiwaniu metali i żywic, a także na kometach, z których pozyskują wodę i materiały organiczne. Quariańscy górnicy są świetni w namierzaniu i eksploatacji surowców dryfujących w kosmosie. Często prowadzi to do sporów z tymi korporacjami, które już prowadzą pracę na danym obszarze. Wielkie koncerny wydobywcze wydają miliony kredytów na lobbystów i fabrykowanie wiadomości, w których quarianie przedstawiani są jako szarańcza, pochłaniająca zasoby każdego układu, w którym się znajdzie. Największym bogactwem quarian są ich nietypowe zdolności. Większość z nich to doświadczeniu górnicy. Ponieważ życie upływa im na naprawach i odzysku, są uzdolnionymi inżynierami i technikami. Te same korporacje, które prowadzą kampanię przeciw quarianom, niejeden raz dogadywały się po cichu z Flotą, zlecając jej pracę wydobywcze, za które każda rasa kazałaby sobie zapłacić znacznie więcej. Quarianie są znienawidzeni przez klasę robotniczą. Wiadomość o rychłym przybyciu floty często spotyka się z nastawieniem: "Quarianie lecą pozbawić nas pracy".

Stosunki dyplomatyczne

Quariańska Flotylla, ze względu na jej ciągłą zmianę położenie, jest poniekąd odizolowana od reszty ras, co może być zarówno plusem jak i minusem dla quarian - z jednej strony utrudnia to nawiązywanie kontaktów i sojuszy z innymi rasami, z drugiej jednak ciężko jest też w takiej sytuacji znaleźć sobie wroga. Niemniej, z większością ras Cytadeli Flotylla pozostała w pozytywnych relacjach.

  • POZYTYWNE
Rada Cytadeli:
- Przymierze Układów
- Republiki Asari
- Hierarchia Turian
- Unia Salarian
- Władcy Dekuuna
- Protektorat Vol
- Oświecona Supremacja
  • NEUTRALNE
- Hegemonia Batarian
- Imperium Krogan
  • NEGATYWNE
- Kolektyw Gethów

Znane oddziały, jednostki i floty

Flota cywilna

Flota cywilna stanowi większą część quariańskiej flotylli. Dzięki dobrej koordynacji, flota samą swoja liczebnością rekompensuje brak statków przeznaczonych wyłącznie do działań wojennych. Wyposażenie nawet najmniejszych jednostek pozwala na ostrzał wrogów statków. Cywilne agrostatki - ogromne latające ogrody produkujące pożywienie dla quarian - uzbrojone są w potężne działa Thanix, znacznie zwiększające siłę ogniową floty.

Ciężka flota

Piraci bądź najemnicy, którzy próbują zaatakować flotyllę, muszą przygotować się na spotkanie z krążownikami, fregatami, myśliwcami i lotniskowcami dowodzonej przez admirała Han'Gerella ciężkiej floty. Admirał jest głęboko przekonany o znaczeniu właściwego utrzymania statków oraz prowadzenia regularnych treningów, a ponadto aktywnie zachęca quarian odbywających Pielgrzymkę do wyszukiwania technologii, które zwiększają możliwości jego floty. W rezultacie w najlepszych jednostkach ciężkiej floty często można zobaczyć najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

Flota patrolowa

Flota patrolowa t zwiadowcy, przeczesujący przestrzeń przed flotyllą w poszukiwaniu surowców bądź wrogich sił. Skanują przestrzeń przy pomocy systemów WI wychwytujących sygnatury cieplne lub inne oznaki pojawienia się obcych jednostek. Ponieważ statki należące do floty patrolowej to pierwszej jednostki narażone na ostrzał w każdym ewentualnym konflikcie, monitoringiem i naprawą ich tarcz zajmują się najlepsi quariańscy inżynierowie. Dowodząca flotą admirał Shala'Raan jest zwolenniczką taktyki walki opartej na szybkości i zastosowaniu tarcz.

Bet atbet365 Bingo and win.