Drugą rasą w Cytadeli byli salarianie - ciepłokrwiste "płazy" z hiperaktywnym metabolizmem. Salarianie szybko myślą, szybko mówią i szybko się poruszają. Inne gatunki wydają im się powolne i mało inteligentne. Niestety, szybka przemiana materii sprawia, że salarianie żyją stosunkowo krótko; rzadko spotyka się przedstawiciela tej rasy powyżej 40 roku życia.

Salarianie są odpowiedzialni za przyspieszenie rozwoju stosunkowo prymitywnej rasy krogan, których użyto jako żołnierzy podczas Wojen Raknii. Stoją też za stworzeniem genofagium, broni biologicznej wykorzystanej przez turian kilka stuleci później w celu stłumienia Rebelii Krogańskich.

Salarianie są znani ze swojej spostrzegawczości i nielinearnego myślenia. Przekłada się to na uzdolnienia naukowe i szpiegowskie. Salarianie bez przerwy eksperymentują i dokonują wynalazków, a reszta galaktyki uważa, że wiedzą więcej, niż ujawniają.

Biologia

Salarianie wyróżniają się szybką przemianą materii, dzięki czemu do normalnego funkcjonowania wystarczy im godzina snu na dobę. Ich umysły i ciała funkcjonują szybciej niż u większości ras rozumnych, przez co inni postrzegają ich jako niespokojnych czy nadaktywnych. Minusem takiego metabolizmu jest stosunkowo krótka średnia długość życia - około 40 ludzkich lat.

Salarianie to haplodiploidalne płazy jajorodne. Z niezapłodnionych jaj rodzą się samce, z zapłodnionych - samice. Każda salarianka składa raz do roku lęg kilkudziesięciu jaj, jednak reguły społeczne sprawiają, że zapładniana jest jedynie znikoma ich część.  Skutkiem tego 90% całej populacji stanowią mężczyźni.

Cechą charakterystyczną salarian jest ich pamięć fotograficzna, dzięki której rzadko zdarza im się o czymś zapomnieć. Istotne jest również ich psychologiczne warunkowanie sprawiające, że z reguły ulegają osobom znanym z młodu. Wykluwanie się młodych salarian to uroczysty rytuał, podczas którego Dalatrasa (matrarchini) odizolowuje się z jajami; młodzi zostają poddani warunkowaniu i stają się ulegli jej woli.

Podczas wykluwania córek za warunkowanie odpowiadają Dalatrasy zarówno z klanu matki, jak i ojca. Dzięki temu potomkini jest równie lojalna wobec obu rodów, co zapewnia pożądaną jedność dynastyczno-polityczną.

Kultura

Salariańskie kobiety występują nielicznie i żyją odizolowane na swoich planetach, jak nakazuje szacunek i tradycja. Wiele z nich należy do klasy Dalatras, potężnych figur dynastyczno-politycznych decydujących w toku skomplikowanych negocjacji o losach swoich regionów. Mężczyźni salarian osiągają znaczą władzę w biznesie, nauce czy wojsku, rzadko jednak mają wpływ na kwestie polityczne.

Sposób rozmnażania salarian sprawia, że nie znają oni pojęć takich jak miłość romantyczna i pociąg seksualny, ani impulsów biologicznych i rytuałów społecznych, które utrudniają życie ludziom. Relacje kobiet z mężczyznami są rzadkie (ze względu na niewielką liczbę samic) i bardziej przypominają ludzką przyjaźń.

Sfera seksualna spełnia wyłącznie funkcje reprodukcyjne. Prastare kody społeczne decydują o tym, kto zapłodni jaja, z których urodzą się kolejne podtrzymujące tradycje rodu córki. Zapładnianie poprzedzone jest wielomiesięcznymi negocjacjami pomiędzy klanami rodziców; spełnia ono funkcję sojuszu polityczno-dynastycznego. Żaden salarianin nie wyobraża sobie naruszenia tego kodu.

Nazwiska salarian są stosunkowo skomplikowane. W pełnym brzmieniu obejmują nazwę planety danego salarianina oraz - kolejno - jego księstwa, baronii, lenna, rodu oraz - na końcu - imię.

Bet atbet365 Bingo and win.