Ochrona Cytadeli to ochotnicza służba policyjna odpowiadająca przed Radą Cytadeli. Obowiązkiem 200.000 oficerów SOC jest utrzymywanie porządku publicznego na gęsto zaludnionej stacji. Ponadto, zajmują się oni również zwalczaniem piractwa, egzekwowaniem cła oraz przeprowadzaniem misji ratunkowych w obrębie gromady Cytadeli.

SOC dzieli się na sześć pionów:

  • WYKONAWCZY - mundurowi, którzy patrolują Cytadelę i reagują na nagłe wezwania.
  • ŚLEDCZY - detektywi SOC, którzy dociekają prawdy, rozwiązują zagadki przestępstw i doprowadzają winnych przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.
  • CELNY - zajmuje się kontrolą pasażerów i kontenerów towarowych przechodzących codziennie przez porty Cytadeli.
  • SIECIOWY - pion zaangażowany w zwalczanie "cyberprzestępstw", takich jak kradzież tożsamości czy praw autorskich, hakowanie i ataki wirusowe oraz obecność nielegalnej sztucznej inteligencji.
  • NADZWYCZAJNEGO REAGOWANIA - zajmuje się sytuacjami z udziałem zakładników, rozbrajaniem bomb oraz bandytami dysponującymi bronią ciężka. Pion ten ponadto stanowi pierwszą linię obrony w mało prawdopodobnym wypadku przedostania się napastników na Cytadelę, gdyż jest wyposażony w uzbrojenie wojskowe.
  • PATROLOWY - marynarka wojenna SOC. Ich statki są rozmieszone po całej przestrzeni gromady Cytadeli. W przeciwieństwie do pozostałych pionów, oficerów pionu patrolowego rzadko widuje się na Cytadeli i rzadko pozostają na dłużej w jednym miejscu.

 

Stopnie członków SOC dzielą się następująco (malejąco od góry):

OFICEROWIE

Generalny inspektor egzekutorów
Inspektor egzekutorów
Egzekutor
Nadkomisarz
Komisarz
Podkomisarz

PODOFICEROWIE

Aspirant sztabowy
Aspirant
Młodszy aspirant
Starszy sierżant
Sierżant
Generalny sekcyjny
Sekcyjny
Młodszy sekcyjny

OCHRONIARZE

Starszy służbista
Służbista


Wstąpienie w szeregi SOC jest prestiżowe. Aplikacje muszą zostać poparte przez Radnego Cytadeli lub ambasadora "sprzymierzonej" z Radą rasy. Aplikanci mają na ogół za sobą wiele lat wybitnej służby w formacjach wojskowych bądź policyjnych swojego narodu, ale niedoświadczona osoba, wykazująca się wielkim talentem, może liczyć na równe szanse.
SOC często pozostaje w konflikcie z Widmami. Wielu ich oficerów, między innymi obecny egzekutor Venari Pallin, uważa, iż Widmom pozwala się "stawiać się ponad prawem", co jest niebezpieczne. Ten pogląd zyskał ostatnio na wiarygodności za sprawą poczynać Sarena Arteriusa. Widma ze swojej strony irytują się, gdy SOC-owskie przywiązanie do procedur i procesów spowalnia oraz utrudnia prowadzone przez nie śledztwo.

Bet atbet365 Bingo and win.