Pancerz ablacyjny

Bariery kinetyczne statku redukują obrażenia od obiektów materialnych, ale nie są w stanie zatrzymać laserów systemu GARDIAN, promieni cząsteczkowych i innych rodzajów broni wiązkowej (DEW). Wewnętrzna warstwa zabezpieczeń statku składa się z płyt pancerza ablacyjnego zaprojektowanego tak, by "gotował się" pod wpływem ciepła. Parujący materiał pancerza rozprasza promienie DEW, co pozbawia je skuteczności.

Wokół wewnętrznego poszycia ciśnieniowego buduje się rusztowanie, na którym mocuje się płaty pancerza ablacyjnego. Statki mają zazwyczaj wiele warstw pancerza oddzielonych pustymi przestrzeniami, które często wykorzystuje się jako ładownie. Krążowniki, które nie dysponują miejscem na hangary dla myśliwców, umieszczają je właśnie w tych pustych przestrzeniach. Czasami zdarza się również, że członkowie załogi budują w tych miejscach nielegalne gorzelnie, licząc na to, że tutaj nie znajdzie ich nikt niepowołany.

Pancerz Silaris

Produkowany przez asari pancerz Silaris może wytrzymywać nawet olbrzymie ciepło i energię kinetyczną broni statków kosmicznych. Niezrównaną wytrzymałość zapewnia pancerzowi proces produkcji: jego centralny materiał, płachty węglowych nanorurek, łączy się z chemiczną krystalizacją z fazy gazowej (CVD) węglowej postaci diamentu, a następnie poddaje procesowi miażdżenia w polach efektu masy. W ten sposób warstwy są kompresowane w niewiarygodnie zbity materiał o nadzwyczajnej sile i wytrzymałości na skrajne temperatury, eliminuje się też kruchość diamentu.

Technologia Bariery Spiralnej

Technologia Bariery Spiralnej (TBS) próbuje rozwiązać problem ograniczeń tradycyjnych barier kinetycznych. Nie potrafią one blokować pocisków o wysokim poziomie energii kinetycznej, takich jak torpedy dysrupcyjne, ponieważ pola efektu masy torped zwiększają ich masę. TBS nie zatrzymuje, ale gwałtownie odbija uderzającą ją siłę liniową. Statki rotacyjnie odpalają swoje generatory pól efektu masy i w ten sposób tworzą szybko oscylujące bariery kinetyczne, a nie, jak poprzednio, statyczne. Strzelanie przez TBS jest jak próba trafienia celu wewnątrz toczącej się piłki.

Bet atbet365 Bingo and win.