Akcelerator masy wystrzeliwuje pocisk z litego metalu, wykorzystując precyzyjnie kontrolowane relacje elektromagnetyczne. Przy uderzeniu pocisk rozpada się, by zwiększyć energię przenoszoną na cel. W innym przypadku przebiłby cel, powodując minimalne szkody.
Akceleratory masy zostały zrewolucjonizowane przez pierwiastek zero. Pocisk o zmniejszonej masie może przyspieszyć do wcześniej niedostępnych prędkości. Tak duża prędkość pocisków wywołuje wcześniej niespotykane efekty. Jednocześnie akceleratory masy mają odrzut równy ich sile uderzeniowej. Jest to łagodzone polami efektu masy, niemniej odrzut broni wciąż stanowi główne ograniczenie prędkości pocisków.

 
 
Bet atbet365 Bingo and win.