Rannoch jest suchą planetą orbitującą wokół starszej gwiazdy w układzie Tikkun i zarazem dawną ojczyzną quarian. Niemal trzysta lat temu jej "właściciele" zostali przepędzeni przez gethy - syntetyczne sługi, które zyskały świadomość i zbuntowały się przeciwko swoim stwórcom. Choć Rannoch pozostaje obecnie w dużej mierze niezamieszkany, gethy dobrze się nim opiekują, starając się naprawić planetarny ekosystem, przywracając prastare konstrukcje, a także
uprawiając część terenów rolniczych. Na Rannochu nie żyją żadne gatunki owadów. Wszystkie rośliny są zapylane przez inne gatunki zwierząt. Ta symbioza fauny i flory odpowiada za osłabione układy odpornościowe quarian, a w dalszej kolejności za skrajne utrudnienie im kolonizacji innych planet po wygnaniu ich z Rannocha. Dla wielu z nich, odzyskanie ojczyzny z rąk gethów to konieczność zarówno kulturalna, jak i fizjologiczna.
Bet atbet365 Bingo and win.