Unia Salarian

Rząd salarian określa się mianem Związku Salariańskiego, lub inaczej Unii Salariańskiej. To pogmatwana sieć matriarchalnych rodów i politycznych sojuszy zawieranych na drodze krzyżowania linii krwi.

Pod wieloma względami salariańska polityka przypomina zachowania arystokratycznych rodów średniowiecznej Europy na Ziemi. Rząd składa się strukturalnie z lenn, baronii, księstw, planet i marchii (gromad kolonizacyjnych), choć to rzecz jasna jedynie ludzkie określenia - oryginalne salariańskie nazwy są niemożliwe do wymówienia. Każdym obszarem rządzi Dalatrasa (matriarchini jednego z rodów), a domena zapewnia jej nie tylko przestrzeń, ale i prestiż.

Pierwszy krąg salariańskiego klanu liczy około stu członków i obejmuje rodziców, rodzeństwo, wujów, ciotki i kuzynów. Do następnego kręgu, liczącego już ponad tysiąc członków, należą także dalsi krewni. Czwarty oraz piąty krąg klanu składa się z milionów istot. Salarianie wykazują największą lojalność wobec członków pierwszego kręgu, a jej poziom stopniowo słabnie. Pamięć fotograficzna pozwala im rozpoznawać swoich niezliczonych krewnych.

Doktryna wojskowa

Salariańska armia przypomina w zasadzie wojsko Przymierza - to mała, ochotnicza siła zbrojna, koncentrująca się w walce manewrowej. Cechą wyróżniającą w tym zakresie salarian nie jest spr

zęt czy doktryna bojowa, lecz wywiad i reguły prowadzenia walki. Salarianie uważają, że wojnę należy wygrać, zanim jeszcze się rozpocznie.

Powszechnie uważa się, że salarianie wiedzą wszystko o wszystkich - i nie jest to pogląd daleki od prawdy. Podczas wojny niekwestionowana przewaga wywiadowcza zapewnia

ich niewielkiej armii maksymalną efektywność. Agenci posiadają pełną wiedzę o pozycjach, zamiarach i terminarzach działań przeciwnika na długo przed rozpoczęciem działań wojennych.

Swój udział w każdej wojnie salarianie rozpoczynają atakiem z zaskoczenia. Uważają, że pozwolenie, aby przeciwnik zrealizował swój plan ataku, byłoby głupotą, a ogłoszenie planów własnej ofensywy - szaleństwem. Ludzkie idee - oczekiwanie, aż przeciwnik wystrzeli pierwszy, lub wypowiadanie wojny przed jej rozpoczęciem - uchodzą za skrajnie naiwne. W toku wojen obronnych na kilka godzin przed atakami przeciwnika salarianie wyprowadzają niszczycielskie uderzenia wyprzedzające. W ofensywie nigdy nie ujawniają swoich intencji wypowiedzeniem wojny.

W salariańskim wojsku praktycznie nie ma biotyków. Nieliczne jednostki o takich uzdolnieniach są uznawane za zbyt cenne, by pełnić funkcję mięsa armatniego, i kierowane do służb wywiadowczych.

Salarianie potrafią się obronić przed większością zagrożeń, zdają sobie jednak sprawę, że są płotkami w galaktyce pełnej rekinów. U podstaw ich doktryny przetrwania leżą sojusze z potężniejszymi rasami, szczególnie z turianami. Początkowo kontakty pomiędzy tymi dwoma gatunkami utrudniało fiasko próby ucywilizowania krogan, a salarianie włożyli jednak wiele wysiłku w osiągnięcie obecnej sytuacji, w której każdy, kto zagraża salarianom, musi się liczyć z ryzykiem turiańskiej interwencji.

Stopnie wojskowe

  • POBOROWI

Młodszy Szeregowy
Szeregowy
Starszy Szeregowy

  • OFICEROWIE

Podporucznik
Porucznik
Komandor porucznik
Komandor sztabowy
Kapitan
Admirał
Starszy Admirał
Admirał Floty

Stosunki dyplomatyczne

Przynależność do Rady Cytadeli zagwarantowała salarianom przyjazne stosunki z większością galaktycznych społeczności. Swój główny konflikt prowadzą przede wszystkim z kroganami, choć nie z własnych zapędów, a z wielkiej wrogości, jaką ci drudzy darzą ich za współudział w projekcie genofagium.

  • POZYTYWNE
Rada Cytadeli:
- Przymierze Układów
- Hierarchia Turian
- Unia Salarian
- Władcy Dekuuna
- Protektorat Vol
- Oświecona Supremacja
  • NEUTRALNE
- Quarańska Flotylla
- Hegemonia Batarian
  • NEGATYWNE
-Imperium Krogan
- Kolektyw Gethów

Znane oddziały i jednostki

Liga Pierwszych

Liga Pierwszych z czasów sprzed odnalezienia Cytadeli była tylko i wyłącznie na usługach rządu. Składała się z nie więcej niż tuzina salariańskich zabójców, wyspecjalizowanych w szpiegostwie, morderstwach i infiltracji. Tylko nieliczni, najwyżej postawieni urzędnicy znali dane dotyczące niektórych członków tego niegdyś najważniejszego oddziału wywiadowczego.

Wszystko zmieniło się po odkryciu Cytadeli i uformowaniu Rady - wtedy to, robiąc ukłon w stronę asari, salarianie odkryli akta Ligi. Niestety jej członkowie potraktowali to jako zdradę i rozpłynęli się bez śladu, by w późniejszym czasie zamordować wszystkich członków Związku. A przynajmniej na to wskazuje tamtejsza sytuacja. Ich miejsce zajęły Oddziały do Zadań Specjalnych.

Salariański Oddział do Zadań Specjalnych

Oddział do Zadań SPecjalnych, inaczej OZS, to salariański wywiad wojskowy. Jego agenci działają w małych komórkach specjalizujących się w szpiegostwie, infiltracji i zabójstwach. Preferują chirurgiczne uderzenia wpływające na konflikty, zanim te jeszcze się rozpoczną. Wstąpienie do OZS jest trudne, ale gdy kandydaci zostaną przyjęci, oczekuje się od nich natychmiastowej gotowości do działania. OZS kładzie nacisk na zdolność szybkiego myślenia i zaradność, gdyż jego agenci działają na wrogim terenie, pozbawieni wsparcia.

Bet atbet365 Bingo and win.