Sztuczna Inteligencja, to świadomy system obliczeniowy, zdolny do samodzielnej nauki oraz podejmowania niezależnych decyzji. Stworzenie świadomej SI wymaga odpowiedniego kodu, powolnej i kosztownej edukacji oraz komputera kwantowego zwanego terminalem kontaktowym.

SI nie może być przesyłana przez kanały powszechnej komunikacji lub też sieci komputerowe. Bez terminalu kontaktowego jest tylko zbiorem plików danych. Załadowanie plików do nowego terminalu kontaktowego spowoduje stworzenie nowej osobowości. Pewne różnice pomiędzy poszczególnymi komputerami kwantowymi generują nieprzewidywalne kompilacje danych. Historia gethów stanowi przestrogę przed zbuntowanymi SI. W przestrzeni Cytadeli, SI jest teoretycznie nielegalna. Istnieją grupy twierdzące, że są to żyjące, świadome byty.

Uważają one, że samo sformułowanie "sztuczna forma życia" to przejaw swoistego rasizmu. Ich zdaniem poprawne określenie to "syntetyczna forma życia".

Bet atbet365 Bingo and win.