Hierarchia Turian

"There is no such thing as a turian civilian."

Turiański ustrój polityczny to zhierarchizowana merytokracja. Choć istnieje w nim duży potencjał do nadużyć, jest on ograniczany poczuciem służby publicznej i osobistej odpowiedzialności wpajanym turianom w dzieciństwie.

Turianie mają 27 poziomów obywatelstwa, poczynając od cywili (rasy podległe i dzieci). Poziom drugi związany jest z początkowym okresem służby wojskowej. Na trzecim poziomie, po przeszkoleniu wojskowym, otrzymuje się oficjalne obywatelstwo. Przeciętny przedstawiciel klasy średniej Palavenu ma szósty do piętnastego poziomu obywatelstwa, gdzie wyższe poziomy oznaczają już klasę wyższą. Przedstawiciele ras podległych otrzymują obywatelstwo po zakończeniu służby wojskowej. Od wyższych rangą obywateli oczekuje się, że będą przewodzić swoim podwładnym i ochraniać ich. Niżsi stopniem obywatele mają być posłuszni swoim zwierzchnikom i ich wspierać. Awans na wyższy poziom obywatelstwa uzyskuje się na podstawie oceny dokonanej przez wyższych i równych stopniem obywateli. Dwudziesty siódmy poziom zarezerwowany jest dla Prymarchy, dwudziesty szósty dla Admirałów Flot, dwudziesty piąty dla Admirałów.

Przez całe życie turianie pną się po kolejnych szczeblach obywatelstwa, a czasami są "degradowani" na niższe. Piętno degradacji nie ciąży na obywateli, lecz na tych, którzy awansowali go, choć nie był jeszcze gotów przyjąć dodatkowej odpowiedzialności. To ogranicza skłonność do przyznawania awansów osobom, których możliwości przekracza nowa ranga.

Pozostawienie przy jednej roli i randze nie jest uważane za stagnację. Turianie cenią sobie świadomość własnych ograniczeń bardziej niż ambicję.

Na szczycie hierarchii są Prymarchowie, z których każdy włada gromadą kolonizacyjną. Prymarchowie przeprowadzają głosowania w kwestiach wagi państwowej, ufając, że obywatele na niższych poziomach będą kompetentnie wykonywać swoją pracę.

Turianie cieszą się szerokimi swobodami. O ile ktoś wypełnia swoje obowiązki i nie uniemożliwia tego innym, nie istnieją żadne zakazy. Na przykład nie istnieją przepisy zabraniające zażywania narkotyków, ale jeśli ktoś nie jest w stanie wykonywać swojej pracy w wyniku nałogu, do akcji wkraczają przełożeni. Postępowania sądowe są "interwencjami". Równi rangą obywatele wyrażają swoje zaniepokojenie i próbują nakłonić winowajce, by się zmienił. Jeśli resocjalizacja nie pomaga, turianie bez skrupułów skazują niebezpiecznych osobników na dożywocie ciężkich robót na rzecz państwa.

Doktryna wojskowa

Choć brak mu brutalności krogan, umiejętności asari czy wirtuozerii ludzi, turiańskie wojsko szczyci się imponującą dyscypliną. Oficerowie i podoficerowie to "dożywotni żołnierze" z wieloletnim doświadczeniem w polu. Poborowi otrzymują gruntowne przeszkolenie i zachowują spokój pod ostrzałem. Turiańskie jednostki nie rozpierzchają się. Nawet jeśli cała linia zostanie przerwana, wracają do szyku, przy okazji zastawiając zasadzki. Jak mówi popularne powiedzenie, "plecy turianina zobaczysz dopiero po jego śmierci".

Szkolenie wojskowe zaczyna się w dniu 15 urodzin. Żołnierze otrzymują roczne przeszkolenie, po czym są przydzielani do jednostek polowych. Oficerowie szkolą się jeszcze dłużej. Większość z nich służy do wieku 30 lat, kiedy to przechodzą do rezerwy. Nawet jeśli odniesione rany uniemożliwiają im służbę na linii frontu, większość z nich zapewnia wsparcie na tyłach.

Rzadko spotyka się wśród nich biotyków. Ich umiejętności są podziwiane, jednak zwykli żołnierze rzadko w pełni ufają ich motywom. Turianie wolą przydzielać swoich biotyków do specjalistycznych oddziałów zwanych Kabałami.

Dowodzenie i kontrola są zdecentralizowane i elastyczne. Poszczególne oddziały mogą wzywać wsparcie artyleryjskie i lotnicze. Na szeroką skalę wykorzystują sondy bojowe do lekkich prac i ćwiczą współpracę połączonych sił: piechota współdziała z oddziałami pancernymi, przy wsparciu powietrznym śmigłowców bojowych. Pod względem strategii wykazują się metodycznością i cierpliwością, stroniąc od ryzykownych działań.

Duże znaczenie ma tradycja. Każdy legion ma etatową kadrę historyków, którzy prowadzą szczegółowy rejestr jego osiągnięć bojowych. Kroniki najstarszych legionów sięgają turiańskiej epoki żelaza. Jeśli legion zostanie zniszczony w walce, jest rekonstruowany, a nie zastępowany innym.

Turianie rekrutują jednostki pomocnicze spośród podbitych lub wchłoniętych pomniejszych ras. Jednostki pomocnicze to zwykle jednostki lekkiej piechoty lub kawalerii pancernej, osłaniające i wspierające główne szyki turian. Na zakończenie służby w jednostkach pomocniczych rekruci otrzymują turiańskie obywatelstwo.

Stopnie wojskowe

FLOTA

POBOROWI
Młodszy Szeregowy
Szeregowy
Starszy Szeregowy
 
OFICEROWIE
Podporucznik
Porucznik (dowódca małego okrętu - myśliwiec, prom)
Porucznik sztabowy (dowódca eskadry myśliwców)
Komandor porucznik (dowódca małego lub średniego okrętu - fregata, korweta) 
Komandor sztabowy (dowódca dużego okrętu / grupy średnich okrętów- krążownik, w szczególnych przypadkach pancernik)
Admirał (dowódca dużego okrętu / grupy dużych okrętów - pancernik, ciężki pancernik)
Starszy Admirał (dowódca dużego okrętu / flotylli - lotniskowiec)
Admirał Floty (główny dowódca floty Hierarchii)

 

WOJSKA LĄDOWE

POBOROWI
Młodszy Szeregowy
Szeregowy
Starszy Szeregowy
 
OFICEROWIE
Podporucznik
Porucznik 
Kapitan (dowódca niewielkiego oddziału)
Major
Podpułkownik
Pułkownik (dowódca pułku, koordynacja wieloma oddziałami)
Generał Dywizji
Generał Armii (główny dowódca armii naziemnej Hierarchii)

Stosunki dyplomatyczne

Turianie posiadają kilku wrogów, jednakże większość z nich wynika z wrogości do ów ras samej Rady Cytadeli, za to posiadają także kilka osobistych konfliktów - najgłośniejszym z nich jest ten pomiędzy nimi i salarianami a kroganami.

POZYTYWNE
Rada Cytadeli:
- Przymierze Układów
- Republiki Asari
- Unia Salarian
 
NEUTRALNE
- Quarańska Flotylla
- Protektorat Vol
- Oświecona Supremacja
- Władcy Dekuuna
 
NEGATYWNE
- Hegemonia Batarian
- Imperium Krogan
- Kolektyw Gethów

Znane oddziały i jednostki

79. flotylla turian

Turiańska 79. flotylla wyróżniła się w czasie Rebelii Krogańskich, gdy wdała się w walkę z krogańskimi statkami wojennymi nad Digeris. Wiele jej statków poświęciło się, żeby zniszczyć krogańskie okręty atakujące kolonię. Po wiekach, flotylla wciąż polega na swojej prędkości i niewykrywalności, które pozwalają jej dręczyć wrogów. Jej statki odwracają uwagę, ściągają na siebie ogień i bombardują wojska naziemne, dopóki obronie przeciwlotniczej nie uda się ich namierzyć.

43. dywizja piechoty turian

Turiańska 43. dywizja piechoty morskiej została stworzona podczas historycznych Jednoczących Wojen, które wstrząsnęły Palavenem ponad dwa tysiące lat temu. 43. dywizja utrzymuje stosunki z innymi rasami Cytadeli, prowadząc wspólne manewry ćwiczebne z wojskami asari, salarian i, od niedawna, Przymierza. Znajomość metod walki sojuszników okazała się być bardzo przydatna, gdyż dzięki niej żołnierze 43. dywizji mają wystarczającą dyscyplinę i doświadczenie, żeby zintegrować się z każdą armią, na każdym polu walki.

Korpus inżynieryjny turian

W społeczeństwie, w którym wojsko jest równoznaczne z rządem, turiański korpus inżynieryjny odpowiada aż wszystko, od konserwacji chodników po budowę portów kosmicznych. Stali się oni sławni poza Palavenem po tym, gdy pomogli Cytadeli w rekordowo szybkiej naprawie szkód wyrządzonych przez Suwerena. Nie udałoby się to jednak gdyby nie ich wiedza i wyposażenie,TuriaW społeczeństwie, w którym wojsko jest równoznaczne z rządem, turiański korpus inżynieryjny odpowiada aż wszystko, od konserwacji chodników po budowę portów kosmicznych. Stali się oni sławni poza Palavenem po tym, gdy pomogli Cytadeli w rekordowo szybkiej naprawie szkód wyrządzonych przez Suwerena. Nie udałoby się to jednak gdyby nie ich wiedza i wyposażenie, pozwalające na znaczne przyspieszenie procesu odbudowy stacji po ataku.

Turiański oddział specjalny

Turiański oddział specjalny to elitarna grupa, na której czele stoi kapitan Vidinos. Jest to budzący podziw w Hierarchii oddział, który podczas wojny na Taetrusie wsławił się wytropieniem przywódców turiańskich separatystów sprzeciwiających się Hierarchii. Podczas wojny separatyści wlecieli statkiem poruszającym się z prędkością nadświetlną w samo serce stolicy Taetrusa. Najcięższe walki oddział Vidinosa stoczył w Potopowej Dziczy - na nieprzyjaznych bagnach zamieszkanych przez zagorzałych zwolenników separatystów.

Czarna Straż turian

Czarną Straż, drużynę wyjątkowo utalentowanych żołnierzy sił specjalnych, wysyła się na misje, które zagrażają bezpieczeństwu samego Palavenu. Oddział przeniesiono z jego ojczystego świata na rozkaz prymarchy Adriena Victusa, dlatego też można napotkać go praktycznie w całej galaktyce. Większość akcji Czarnej Straży jest utajniona, chociaż powszechnie przyjmuje się, że jej członkowie mają najwyższy wskaźnik udanych operacji w całej historii turiańskich wojsk. Plotki mówią, że Saren Arterius był członkiem Czarnej Straży, nim został Widmem, chociaż, mając na uwadze jego młody wiek w chwili wstąpienia do wojska, wydaje się to mało prawdopodobne.

Floty turian

Flota Hierachii Turian jest podzielona na 32 pomniejsze, przydzielone do pełnienia różnych obowiązków. Pierwsza, Szósta i Siódma Flota są największymi. Pierwsza odpowiedzialna jest za obronę Palavenu, natomiast Szósta i Siódma są dwiema największymi i najstarszymi flotami przeznaczonymi do operacji pokojowych. Poza obroną Palavenu, pokoju oraz ochrony turiańskich kolonii, część flot przeznaczona jest do pełnienia zadań takich jak obrona Cytadeli oraz patrolowanie przestrzeni wokół niej.

Szósta Flota turian

Turiańska marynarka ma najwięcej pancerników ze wszystkich gatunków żyjących w Drodze Mlecznej. Hierarchia Turian ograniczyła produkcję tych statków jedynie dlatego, że Traktat z Farixen, ze względu na siłę ognia pancerników, ściśle określił ich dopuszczalną liczbę. Turiańska Szósta Flota jest klasyfikowana jako siły przeznaczone do operacji pokojowych i głównie używa jej się do patrolowania przestrzeni wokół Cytadeli, jednakże nie wyklucza się wykorzystywania jej w innym przeznaczeniu niż jej początkowe w razie nagłego wypadku - na przykład ataku.

Bet atbet365 Bingo and win.