Ojczysta planeta i stolica ludzi wkracza w nowy złoty wiek. Na Ziemię spływa bogactwo zasobów z dwunastu zasiedlonych kolonii oraz stu ośrodków przemysłowych, dzięki czemu kwitnie przemysł, handel i sztuka. Wielkie miasta stają się coraz bardziej zielone dzięki lepszemu zagospodarowaniu terenu, na które pozwala zastosowanie ekologicznych drapaczy chmur oraz powszechna możliwość pracowania w domu. Ziemia jest ciągle podzielona na terytoria należące do poszczególnych narodów, ale wszystkie kraje są zjednoczone pod wspólnym sztandarem Przymierza Układów. Choć każdy człowiek może cieszyć się dłuższym i lepszym życiem  niż kiedykolwiek dotąd, stale rośnie przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi. Rozwinięte kraje wyeliminowały zanieczyszczenia i większość chorób genetycznych, natomiast słabiej rozwinięte obszary nie wyszły jeszcze ponad poziom technologiczny XX wieku i stanowią spowite smogiem, przeludnione slumsy. W ciągu ostatnich 200 lat poziom wody w oceanach podniósł się o dwa metry, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne są powszechne ze względu na szkody w środowisku, jakie wyrządzono w końcu XXI wieku. Mimo to, w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci doszło do znacznej poprawy sytuacji dzięki postępowi technologicznemu.

Informacje z Extranetu

Szczegółowe informacje znaleźć można w standardowym wydaniu Galaktycznego Leksykonu Przymierza. Orbita Ziemi jest usiana odłamkami i szczątkami powstałymi "naturalnie", w wyniku eksploatacji przestrzeni kosmicznej. Zaleca się stosowanie barier kinetycznych na wysokościach większych niż 85 km.

Bet atbet365 Bingo and win.