Sondy to niewielkie roboty, których funkcją jest wspieranie i dopełnianie działań żywych żołnierzy na polu bitwy. Nie posiadają żadnej sztucznej inteligencji, ale działają zgodnie z precyzyjnie zaprogramowanymi wytycznymi. Większość modeli sond wykorzystuje dla poprawy mobilności lewitację efektu masy. Każda nowoczesna armia dysponuje flotą sond, której powierza rutynowe czynności wojskowe (stałe garnizony, patrolowanie itd.). Wykorzystanie sond do mniej istotnych zadań pozwala ograniczyć liczbę żywych żołnierzy i obniża liczbę ofiar w konfliktach o mniejszym natężeniu. Rasy i kultury na niższym szczeblu rozwoju, dla których liczba ofiar nie jest tak istotna, posiadają odpowiednio mniej sond. Sondy są słabo uzbrojone i opancerzone i jako takie - mało przydatne na konwencjonalnych polach bitwy. Oprócz sond bojowych, jednostki organiczne korzystają w warunkach polowych ze wsparcia sond o innych funkcjach. Sondy zwiadowcze to małe, trudne do wykrycia urządzenia, które monitorują jednostki bojowe i ostrzegają dowódców, gdy wykryją zagrożenie. Sondy do walki elektronicznej wspomagają w walce techników, służąc jako ruchome zagłuszacze i platformy WEL (Wywiadu Elektronicznego). Policja wojskowa i cywilna wykorzystuje "sondy oślepiające", wyposażone w silne światła stroboskopowe, które dezorientują intruzów i umożliwiają ich pochwycenie bez użycia bardziej brutalnych środków. Formacje sond są oficjalnie nazywane skrzydłami (np. "Czwarte skrzydło sond szturmowych na lewą flankę!"). Żołnierze często nazywają własne formacje kluczami, a wrogie - rojami.

Bet atbet365 Bingo and win.