Biotyka jest posiadaną przez nieliczne jednostki zdolnością do manipulowania ciemną energią i tworzenia pól efektu masy poprzez wykorzystywanie impulsów energetycznych z mózgu. Intensywny trening i wszczepione chirurgicznie wzmacniacze pozwalają biotykom wytwarzać pola efektu masy na tyle silne, by miały zastosowanie praktyczne. Siła talentów biotycznych jest bardzo zróżnicowana u poszczególnych ras i jednostek. Biotyka dzieli się na trzy obszary. Telekineza wykorzystuje pola obniżające masę do podnoszenia lub popychania obiektów. Zwiększające masę pola kinetyczne są używane do blokowania i unieruchamiania. Zniekształcenie wykorzystuje zmieniające się gwałtownie pola masy do niszczenia obiektów. Większość gatunków organicznych jest wstanie rozwinąć zdolności biotyczne, chociaż wiąże się to z pewnym ryzykiem. Biotycy rodzą się na skutek oddziaływania pierwiastka zero podczas życia płodowego. Zwykle wywołuje to u ofiary śmiertelny nowotwór, ale w rzadkich przypadkach łączy się on w guzki w rozwijającym się układzie nerwowym płodu.

Szkolenie

Implanty i wzmacniacze biotyczne dają tylko możliwość tworzenia spójnych pól efektu masy. Od wyszkolenia biotyka w głównej mierze zależy, czy jest on w stanie to zrobić. Biotycy muszą wykształcić w sobie świadomą kontrolę nad układem nerwowym, by móc wysyłać odpowiednie impulsy elektryczne do skupisk pierwiastka zero rozmieszczonych w ich nerwach. Uczą się używania implantów i wzmacniaczy za pomocą fizycznej mnemotechniki i urządzeń dostarczających informacje biologiczne. Właściwe gesty i ruchy mięśni powodują wysłanie odpowiednich impulsów nerwowych, które aktywują pewną zdolność. Pionierem szkoleń biotycznych była firma Conatix Industries, która tworzyła program Szkoleń Przystosowania i Opanowania Biotycznego. Chociaż SPiOB nie dało oczekiwanych wyników, wiele stosowanych tam technik używa się do dziś. Wielu ludzkich ośrodków badawczych pracuje nad stworzeniem biotycznego superżołnierza. Zazwyczaj są to nieszkodliwe próby zwiększenia wszechstronności wojsk. Inne, mniej jawne programy, są bezwstydnymi próbami stworzenia nietzscheańskich nadludzi.

Wzmacniacze biotyczne

Biotycy manipulują polami efektu masy za pomocą dziesiątek umieszczonych w ich układzie nerwowym węzłów pierwiastka zero reagujących na impulsy elektryczne z mózgu. Wzmacniacze umożliwiają biotykom synchronizację węzłów w celu wytwarzania pól o wielkości i sile wystarczającej do praktycznego użytku. Wzmacniacze mogą wspomagać konkretną dyscyplinę lub talent. Implant to wszczepiony chirurgicznie port interfejsu, do którego wpina się wzmacniacze. U ludzi implant zwykle umieszcza się przy podstawie czaszki ze względu na łatwy dostęp, jednak użytkownik musi dbać o jego czystość. Do wszczepianych portów można podłączać rozmaite wzmacniacze, poza tym rozwija się rynek modyfikacji i nakładek. Najwyższej jakości implanty i wzmacniacze są produkowane przez rzemieślniczki asari, lecz implanty L3 przymierza - pierwszy raz zastosowane w roku 2170 - stanowią znaczący krok naprzód.

Życie biotyka

Biotycy posiadają niezwykłe zdolności, lecz muszą liczyć się w życiu z drobnymi niedogodnościami. Podstawowym problemem jest zapewnienie sobie odpowiedniego wyżywienia. Tworzenie biotycznych efektów masy obciąża metabolizm w takim stopniu, że aktywni biotycy odznaczają się ogromnym apetytem. Standardowa racja żywieniowa Przymierza dla żołnierzy wynosi 3000 kalorii dziennie; biotycy otrzymują 4500 kalorii,a także manierkę z mocnym napojem energetycznym do szybkiego odzyskiwania sił po wyczerpującej walce. Kolejnym problemem jest ładunek elektryczny. Elektryczność zgromadzona w rdzeniach napędowych statków musi być rozładowywana i nie inaczej dzieje się z ładunkiem elektrycznym biotyka. Biotykom zdarzają się niewielkie wyładowania elektrostatyczne przy dotykaniu metalowych przedmiotów. Niestety, ludzie posiadający zdolności biotyczne muszą również liczyć się z podejrzeniami i prześladowaniem, poczynając od popularnego, acz błędnego przekonania, że potrafią odczytywać i kontrolować myśli. W oczach ludzi sprzeciwiających się modyfikacjom genetycznym i cybernetyce ze względów fizjologicznych lub religijnych biotycy są symbolem dehumanizacji ludzkości. Jedyne organizacje, w których biotycy są mile widziani, to siły zbrojne, które oferują im przy rekrutacji ogromne premie motywacyjne.

Bet atbet365 Bingo and win.