Ludzie pochodzący z planety Ziemia są najmłodszą rasą inteligentną, która wstąpiła w etap galaktyczny, a także bezsprzecznie pozostaje najszybciej rozprzestrzeniającą się jak i rozwijającą spośród obecnych. Odkryli oni niezależnie dysk z danymi protean na Marsie w 2148 r., a wkrótce potem pierwszy przekaźnik masy. Dzięki swojej agresywnej polityce i nieugiętej determinacji, w błyskawicznym tempie – w porównaniu do pozostałych ras – poszerzają należące do nich terytoria i zdobywają znaczący wpływ wśród galaktycznej społeczności.

Biologia

Ludzie charakteryzują się dosyć silną fizjologią. Ich układy wewnętrzne i procesy reprodukcji są typowe dla większości dwunożnych ssaków, natomiast ich rozmiar i proporcje ukazują ich jako silnych, szybkich i zwinnych. W porównaniu do ras Cytadeli, ludzie pod względem fizycznym stają na równi z turianami (jednak bardzo wysportowani ludzie potrafią ich powalić lub nawet rzucić nimi o ziemię), lecz mniej zwinni od asari. Przeciętni ludzie wydają się być silniejsi od salarian, choć już nie tak szybcy, a to dzięki zasłudze niezwykle przyśpieszonego metabolizmu tych drugich. Podobnie jak większość ras organicznych, ludzie są zdolni do wydawania jednostek o zdolnościach biotycznych, jednak istnieje przy tym duże prawdopodobieństwo komplikacji zdrowotnych.

Ludzie żyją przez około 150 lat, a ostatnie osiągnięcia medycyny mają wyeliminować niemal wszystkie choroby, które ich atakują. Skoro jednak osiągnęli etap galaktyczny dopiero 30 lat temu, jest wysoce prawdopodobne, że wprowadzenie w ich społeczeństwo nowych technologii zwiększy jeszcze bardziej ich przeciętną długość życia. Osiągają dorosłość w wieku około 18 lat, w tym miejscu mają także najczęściej już ukończone wykształcenie akademickie, po czym bezpośrednio rozpoczynają pracę lub szkolenie do wykonywania wybranej profesji.

Dostrzeżono, że ludzie są istotami nietypowi dla społeczności galaktycznej z powodu ich dużej różnorodności genetycznej - w porównaniu do innych ras mają więcej wartości skrajnych. Dzięki temu ich materiał genetyczny jest przydatny w przeprowadzaniu wszelkich eksperymentów; często traktuje się ich jako grupę kontrolną.

Historia

Odkrycie efektu masy - W 2148 ludzcy badacze odkryli na Marsie pozostałości ośrodka obserwacyjnego protean, gdzie znaleźli dyski z danymi, które udowodniły, że badali oni ludzi Cro-Magnon tysiące lat temu. Podczas gdy poszczególne religie starały się przyswoić te odkrycie i dostosować do swojej doktryny, rozpoczęły się globalne starania mające na celu rozszyfrowanie petabajtów danych z tej placówki. Odkrywszy informacje o przekaźniku masy orbitującym wokół Plutona, uruchomili go, a on doprowadził ich do masywnej gwiazdy Arcturus. Z pomocą raczkującego dopiero Przymierza Systemów, ludzie rozpoczęli ekspansję do nowych systemów, otwierając przy tym każdy przekaźnik masy, jaki znaleźli.

Wojna Pierwszego Kontaktu - Ludzie pierwszy raz zwrócili na siebie uwagę galaktycznej społeczności po krótkim lecz intensywnym konflikcie z turianami, który, rozpoczęty w 2157, nazwany został przez tych pierwszych Wojną Pierwszego Kontaktu. Rozpoczął się on w chwili, kiedy to turianie zaatakowali ludzką flotę zamierzającą włączyć nieaktywny dotychczas Przekaźnik Masy (co wg prawa Cytadeli było nielegalne), a następnie zapoczątkowali okupację ludzkiej kolonii Shanxi.

Dowodzona przez Admirał Kastanie Drescher Druga Flota przeprowadziła następnie zmasowany kontratak, który zaskoczył turian i zmusił ich do wycofania się. Konflikt ten zwrócił uwagę Rady Cytadeli, która nie marnowała czasu na negocjację pokoju, wprowadzając ludzkość do galaktycznej społeczności. W konsekwencji szybkich i zdecydowanych akcji, które Przymierze przeprowadziło w trakcie Wojny Pierwszego Kontaktu, stało się ono reprezentatywnym i ponadpaństwowym rządem ludzkości. Od tego momentu ludzie zaczęli błyskawicznie rosnąć w siłę.

W 2165 roku została im przyznana ambasada na Cytadeli, w uznaniu ich rosnącej siły i wpływów w galaktycznej społeczności. Czas, jaki potrzebowali na osiągnięcie tego, mniej niż dekada od pierwszego kontaktu, wywołał pewne oburzenie wśród innych ras Cytadeli, które czekały dziesięciolecia na takie wyróżnienie.
Ludzkość kontynuowała ekspansję w kierunku niezamieszkałych systemów gwiezdnych na obrzeżach przestrzeni Cytadeli, które w końcu doprowadziły do konkurowania o nie z batarianami. Batarianie usiłowali przekonać Radę do zdeklarowania Skylliańskiego Pogranicza jako „batariańską strefę wpływów”, a gdy ci im odmówili, zamknęli swoją ambasadę na Cytadeli i wycofali się z jej przestrzeni. Widząc, jak ludzie przyczyniają się do ich odejścia w niełaskę, batarianie, a w szczególności batariańscy łowcy niewolników, często doprowadzali do konfliktów z ludzkimi koloniami. Napięcie między ludźmi a batarianami utrzymywało się przez dekady.

Wojna Eden Prime - Przymierze zostało zaskoczone atakiem gethów na Eden Prime, najlepiej prosperującą ludzką kolonię, w 2183 roku. Siły Przymierza Systemów oraz legendarny komandor Shepard brali udział w kilkunastu operacjach przeciwko najazdom gethów na terytoria Przymierza. Konflikt między Przymierzem Systemów i gethami nazwany później został Wojną Eden Prime i miał swoją kulminację w Bitwie o Cytadelę, w czasie której masywna inwazja przeprowadzona przez flotę gethów, na której czele stał Suweren, przerwała obronę Cytadeli. Z nadejściem w samą porę pomocą Piątej Floty Przymierza, gethy zostały pokonane.  Dzięki swoim wysiłkom w czasie Bitwy o Cytadelę, ludzkość osiąga nowy poziom w galaktycznej społeczności.

Znikające kolonie - Mniej niż trzy lata po Bitwie o Cytadelę zaczął urywać się kontakt z niektórymi ludzkimi koloniami w Układach Terminusa. Dochodzenia odkryły, że mieszkańcy kolonii po prostu znikali, bez żadnych śladów wskazujących na ich losy. Przymierze Systemów nie robiło wiele, aby interweniować; z braku wyjaśnienia dotyczącego tajemniczych zniknięć, Przymierze nie miało możliwości przewidzieć kolejnych takich przypadków. Ludzie zamieszkujący zagrożone kolonie dostrzegli brak jakichkolwiek działań i woli do pomocy im, żywiąc coraz to głębsze urazy do Przymierza. Próbowało ono odbudować ich zaufanie dzięki różnym inwestycjom, takim jak np. zapewnienie kolonii Horyzont nowych dział defensywnych, ale podejrzenia względem nich nadal się utrzymywały.
Porwania kolonistów trwają nadal.

Kultura

Ludzie są zazwyczaj postrzegani jako bardzo inteligentni, nadzwyczajnie ambitni, bardzo elastyczni, indywidualistyczni i w związku z tym, nieprzewidywalni. Wykazują bardzo silną potrzebę rozwoju i ulepszania siebie, dokonując tego z takim zaparciem, że inne rasy Cytadeli zostały zaskoczone przez ich niecierpliwość i niezaspokojoną ciekawość. Ich ekonomia, zdecydowanie mniejsza niż u pozostałych ras Cytadeli, jest bardzo silna względem swojej wielkości, ich siła militarna jest jedną z największych w całej galaktyce, pomimo faktu, że tylko 3% ludzi zgłasza się na ochotników do armii Przymierza, a to o wiele mniej niż w przypadku innych ras. Ich zwycięstwo w Wojnie Pierwszego Kontaktu zademonstrowała potencjał, jaki spoczywa w militarnej sile ludzkości, oraz stało się obiektem zmartwień wielu innych społeczności, które boją się konsekwencji kolejnej wojny pomiędzy nimi a turianami.

Inżynieria genetyczna

W XXII wieku manipulowanie przy ludzkim genomie stało się powszechne. Techniki genetycznej inżynierii doszły do takiego poziomu, że bogaci ludzie mogli "na zamówienie" dostosować charakterystykę płodu, aby jako człowiek dorosły okazał się silniejszy, mądrzejszy czy bardziej atrakcyjny fizycznie. W bardziej liberalnych regionach, formy życia tworzone na zamówienie oraz "podrasowane" zwierzęta zajmowały źle pojmowaną niszę pomiędzy "własnością" a "istotą myślącą".

Podróże na planety, gdzie można było spotkać unikatowe formy życia, uświadomiły Ziemianom, że ich wyjątkowa dywersyfikacja biologiczna może zostać zatracona, jeśli ziemskie geny zostaną rozłożone na czynniki pierwsze i połączone tak, by zyskać użyteczne cechy należące do ras obcych. Ustawa Dziedziczenia Genetycznego Sudham-Wolcotttic została uchwalona przez Parlament Przymierza Systemów w roku 2161. Narzuciła ona bardzo surowe ograniczenia na kontrowersyjne wykorzystanie inżynierii genetycznej, z drugiej strony zapewniając rządowe subsydia dla pożytecznego zastosowania tej nauki.

MONITORING I TERAPIA: Większość rządów zapewnia darmową diagnozę oraz terapię korekcyjną dla przyszłych rodziców w kontekście chorób genetycznych. Pozwoli to na wyeliminowanie niemalże wszystkich chorób, od mukowiscydozy po krótkowzroczność. Im szybciej nastąpi diagnoza i wynikająca z niej terapia, tym lepsze rezultaty. Idealny rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie tych zabiegów na sztucznie zapłodnionych zygotach w warunkach laboratoryjnych, jednakże z szacunku dla ludzkich wierzeń i przekonań, procedurę tę przeprowadza się także na embrionach w łonie matki oraz na noworodkach.

WZMOCNIENIE: Poprawianie naturalnych ludzkich zdolności jest legalne z punktu widzenia prawa, niedozwolone jest jednak dodawanie nowych cech. Można zatem zwiększyć siłę człowieka, poprawić refleks czy sprawność umysłową, ale nie wolno dołączyć umiejętności trawienia celulozy czy wyhodować ogona. Część z genetycznych poprawek jest za darmo udostępniana rekrutom armii Przymierza, przeciętny obywatel musi za ten przywilej płacić. Proces może trwać latami, a jego zwieńczenie następuje u dorosłej osoby.

INŻYNIERIA: Sztuczne łączenie kompatybilnych genów ras innych niż ludzkie z kodem genetycznym homo sapiens jest zakazane. Tworzenie "zaprojektowanych" form życia jest w sposób ogólny dozwolone (i wykorzystywane głównie w terraformingu oraz w medycynie), ale stworzenia myślące podlegają ścisłym regulacjom i ich sztuczne tworzenie jest zakazane zarówno przez Przymierze Systemów, jak i Radę Cytadeli.

Przegląd geologiczny

Ludzkość zdobywa coraz to nowe terytoria, standard życia ciągle się podnosi, a zapotrzebowanie na podstawowe surowce proporcjonalnie wzrasta. Wiele planet, księżyców i asteroid zawiera pierwiastki i minerały, których potrzebują ludzie, lecz wiele systemów nie doczekało się nawet map, nie mówiąc o dokładnym zbadaniu. Sondy bezzałogowe stanowią jedno z możliwych wyjść, ale często padają ofiarą niebezpieczeństw, nieprzewidzianych okoliczności czy zostają skradzione przez zbieraczy.

W ostatnich latach SGeoP, czyli Służby Geologiczne Przymierza, wyznaczyły nagrody dla osób bądź zespołów, które podjęłyby się prowadzenia badań mineralogicznych na pograniczach. Zgromadzone w ten sposób dane są upublicznione, by wspomagać rozwój korporacji. Ze względu na wysokie koszty podróży oraz niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z pracami na niezamieszkanych światach, rzadko jest to zyskowne przedsięwzięcie.

 

  • METALE LEKKIE - Metale z niewielką masą atomową są często wykorzystywane w budowie statków kosmicznych i pojazdów.
  • METALE CIĘŻKIE - Metale z większą masą atomową są używane przy konstrukcji elementów wyposażenia. Szczególnie przydatne są te z grupy platyny.
  • ELEMENTY RZADKIE - Najbardziej przydatne materiały w tej kategorii to substancje radioaktywne i magnetyczne.
  • GAZY - Rozmaite gazy są potrzebne do życia wszystkim myślącym formom życia. Niektórych powszechnie używa się w ramach paliwa.

Partia Terra Firma

Terra Firma to partia polityczna założona w obrębie Przymierza po Wojnie Pierwszego Kontaktu. Program partii opiera się na założeniu, że Ziemia musi "twardo opierać się" wpływom obcych gatunków. Uwidacznia się to w wielu propozycjach dotyczących ustawodawstwa. Ostatnio na przykład Terra Firma zaprotestowała wobec propozycji wprowadzenia obowiązkowej nauki języków obcych ras w szkołach wyższych, zgłosiła postulat podniesienia ceł na towary importowane przez obcych oraz stanęła na czele ruchu społecznego dążącego do ogłoszenia rocznicy Wojny Pierwszego Kontaktu świętem.

Bet atbet365 Bingo and win.